gaadiid [-ka] - le transport

af Soomaaliga English français
safar [-ka], socdaal [-ka] travel, trip le voyage
dhoofe, socdaale traveler le voyageur
dalxiise, (tamashle) tourist le touriste
alaab, boorsooyin, bagaash luggage, baggage les bagages
shandad [-da]
shandado [shandad-aha]
suitcase(s) valise(s)
shandadda gacanta briefcase la mallette
xafiiska baadhista/cashuurista
sarkaalka baadhista
Customs office
Customs officer
la Douane
le douanier
warqadda aqoonsiga,
taysarada
identity document les papiers d'identité
fiise le visa
baasaboor [-ka] passport le passeport
gegida diyaaradaha airport l'aéroport
diyaarad [-da], dayuurad [-da] airplane, aeroplane l'avion
helikobtar helicopter l'hélicoptère
duuliye [duuliy-aha] pilot le pilote
walax cirreed UFO - flying saucer l'OVNI - la soucoupe volante
noobiyad lighthouse le phare
dekad [-da], deked [-da] le port
markab [-ka] ship le navire
doon [-ta], dooni / doonyo boat(s) bateau(x), boutre(s)
huuri [-ga], huudhi [-ga] canoe le canoë
burcad/budhcad badeed sea pirates les pirates
gujis submarine le sous-marin
tareenka dhulka
hoostiisa mara
subway, underground le métro
tareen [-ka] le train
boosteejo tareen,
istaanka tareenka
train station la gare
waddo tareen, dhabbo xadiid railroad, railway le chemin de fer
tigid ticket le billet (de transport)
dhoofid, bixitaan, tegitaan departure le départ
imaatin, soo degid arrival l'arrivée
dhabbo, waddo yar path le chemin
jid [-ka], waddo [wadd-ada] road la route
jid weyne motorway, highway l'autoroute
bas [-ka] / basas bus(es) l'autobus / les autobus
boosteejada/istaanka basaska bus station la station de bus
bas joogsi bus stop l'arrêt de bus
tagsi, taksi cab le taxi
tagsiile taxi driver le chauffeur de taxi
darawal [-ka] driver le chauffeur, conducteur
baabuur [-ta] / baabuurro lorry, truck(s) camion(s)
gaari [-ga] car la voiture, l'automobile
socoto caravan la caravane
geerash le garage
makaani mechanic le mécanicien
kaalin shidaal,
(goobta shidaalka)
gas station la station d'essence
shidaal [-ka] gasoline, (petrol) l'essence
matoor [-ka] motor, (engine) le moteur
shokaan steering wheel le volant
shaag [-a] wheel la roue
mooto motorcycle la moto
baaskiil [-ka], (bushkuleeti) bicycle la bicyclette, le vélo
ishaaro, ishaarada,
samaan fare
traffic lights les feux de circulation
waddo cageed pavement, sidewalk le trottoir
dameer maray/gudub,
socod la gooyey wado
zebra crossing, crosswalk le passage piétons
qof lugaynaya, laba lugeedle pedestrian le piéton