ciyaar / ciyaaro [ciyaar-aha] - sport(s)

af Soomaaliga English français
ciyaaryahan sportsman le sportif
gegida ciyaartoyga athletic field le terrain d'athlétisme
qoob ka cayaar
qoob ka ciyaare/ciyaarto
dancing, dance
dancer
la danse
danseur / danseuse
legden, lagdamid
legdanyahan
wrestling
wrestler
la lutte
le lutteur
feertan
feeryahan
boxing
boxer
la boxe
le boxeur
kubad [-da]
kubad yar
ball le ballon
la balle
kubadda koleyga le basketball
kubadda laliska le volleyball
kubadda gacanta le handball
kubadda cagta soccer le football
isbartiimo stadium le stade
garsoore referee l'arbitre
koox team l'équipe
ciyaartooy player le joueur
kubadda teniska le tennis
teniska miiska
 
table tennis
ping-pong
le tennis de table
 
iskii [-ga] skiing le ski
dabaal [dabaa-sha]
dabaalasho
dabaaliste
swimming
to swim
swimmer
la natation
nager
le nageur
waaskada dabaasha swimming pool la piscine


af Soomaaliga English français
badmaax [-a] / badmaaxyo seaman / seamen marin(s)
kaluumaysi
kaluumaysasho
kaluumayste
fishing
to fish
fisher
la pêche
pêcher
le pêcheur
ugaarsashada
ugaarsasho
ugaarsade
hunting
to hunt
hunter
la chasse
chasser
le chasseur
fardafuulid horse riding l'équitation
fardafuule horse rider, horseman le cavalier


ciyaar [-ta] / ciyaaro [ciyaar-aha]
game(s) - jeu(x)

af Soomaaliga English français
madaxkuti yar Teddy bear l'ourson
baambola doll la poupée
turub [-ka] playing card la carte à jouer
laadhuu dice les dés
jees chess les échecs